What types of milk that can be used for making dairy kefir ?

Kefir is a fermented milk product that is known for its huge health benefits. Though the flavor and tart of kefir is similar to that of yogurt, kefir contains much more beneficial qualities than yogurt. The best kind of kefir can be made from raw organic milk that is fresh and hygienic. However, every one cannot make kefir by using fresh raw organic milk because it is quite expensive and the availability is also not that great. There are also other concerns such as shelf life. In this article, we will talk about the several kinds of milk that can be used for making dairy kefir. We would also discuss about the pros and cons of each type of milk.

1. UHT milk:
Kefir can be made from UHT (ultra-heat treatment) milk. This is the type of milk that is subjected to a temperature which is as high as 135 degrees C for a second or two. This process results in the killing of the germs present in the milk. Therefore, people can store UHT milk in containers that is not opened for about nine months without any need of refrigeration. However, some amount of nutrients is lost from the milk due to heating it at such a high temperature. Many people have also complained about the slight unpleasant taste of UHT milk. However, this type of milk is cheap and so many people find it affordable and appropriate for making dairy kefir. When UHT milk is used for making dairy kefir, the kefir is thick. The pros of using UHT milk: It is cheap, easily available in the market and has the longest shelf life. The cons of using UHT milk: Nutrient loss is observed and it has a slight unpleasant taste which is not liked by many people.

2. Raw milk:
Kefir can be made with raw milk. Completely unprocessed milk is called raw milk. Raw milk tastes better and is much more nutritious than processed milk. Raw milk is not available in many countries. There are few places where raw milk is available, but it is extremely expensive. The pros of using raw milk: It tastes wonderful and is very nutritious. The cons of using raw milk: There are many hygiene or safety issues. Moreover, raw milk is not available in many countries. Raw milk also has the shortest shelf life.

3. Pasteurized milk:
Kefir can be made with pasteurized milk. This is the type of milk that is heated at a temperature of 70 degrees C. Since the milk is heated, important vitamins and minerals are lost. Pasteurized milk has a longer shelf life than that of raw milk. The pros of using pasteurized milk: It is cheaper and has a longer shelf life. It is available almost everywhere. The cons of using pasteurized milk: Some minerals and vitamins are lost.

Bottle of milk

Thus, dairy kefir can be made by using raw milk, pasteurized milk or UHT milk. All the three types of milk have their own set of advantages and disadvantages. It depends on your taste which kind of milk you will choose for making dairy kefir.

Kefir is een gefermenteerd melkproduct dat bekend staat om zijn enorme voordelen voor de gezondheid. Hoewel de smaak van kefir vergelijkbaar is met yoghurt, bevat kefir veel gunstiger eigenschappen dan yoghurt. De beste vorm van kefir kan worden gemaakt met rauwe melk. Echter, kan kefir met eerder welke melk gemaakt worden, want verse rauwe biologische melk, is vrij duur en de beschikbaarheid is ook niet zo geweldig. Er zijn ook andere overwegingen, zoals houdbaarheid. In dit artikel zullen we praten over de verschillende soorten melk die gebruikt kunnen worden voor het maken van melkkefir. Wij zullen ook discussiëren over de voor- en nadelen van elk type melk.

1. UHT-melk:
Kefir kan met UHT (ultra-warmtebehandeling) melk gemaakt worden. Dit is het soort melk die onderworpen wordt aan een temperatuur van ~135 ° C gedurende twee seconden. Dit proces resulteert in het doden van de aanwezige ziektekiemen in de melk . Daarom kunnen we UHT-melk in de verpakking voor ongeveer negen maanden bewaren zonder enige noodzaak van koeling. Echter, sommige nutriënten gaan door de melk te verwarmen bij dergelijke hoge temperaturen. Veel mensen klagen over de onaangename smaak van UHT-melk. Echter, dit soort melk is goedkoop en betaalbaar en geschikt voor het maken van melkkefir. Wanneer UHT melk wordt gebruikt voor het maken melkkefir, een dikke kefir kan worden verkregen. De pro’s van het gebruik van UHT-melk: Het is goedkoop, gemakkelijk verkrijgbaar in de markt en heeft de langste houdbaarheid. De nadelen van het gebruik van UHT-melk: verlies aan voedingswaarde en het heeft een lichte onaangename smaak die niet geliefd is bij veel mensen.

2. Rauwe melk:
Kefir kan worden gemaakt met rauwe melk. Volledig onbewerkte melk heet rauwe melk. Rauwe melk smaakt beter en is veel voedzamer dan verwerkte melk. Rauwe melk is niet beschikbaar in vele landen. Er zijn maar weinig plaatsen waar rauwe melk beschikbaar is, het is tevens meestal duurder. De pro’s van het gebruik van rauwe melk: Het smaakt heerlijk en is zeer voedzaam. De nadelen van het gebruik van rauwe melk: de hygiëne en veiligheid van de melk kan niet garandeert worden. Bovendien, rauwe melk is niet beschikbaar in vele landen. Rauwe melk is ook het kortst houdbaar.

3. Gepasteuriseerde melk:
Kefir kan worden gemaakt met gepasteuriseerde melk. Dit is het soort melk dat wordt verwarmt tot een temperatuur van 70 ° C. Omdat de melk wordt verwarmd, belangrijke vitaminen en mineralen gaan verloren. Gepasteuriseerde melk heeft een langere houdbaarheid dan die van rauwe melk. De pro’s van het gebruik van gepasteuriseerde melk: Het is goedkoper en heeft een langere houdbaarheid. Het is bijna overal verkrijgbaar. De nadelen van het gebruik van gepasteuriseerde melk: Sommige mineralen en vitaminen verloren.

fles melk
Aldus kan melkkefir gemaakt worden met rauwe melk, gepasteuriseerde melk of UHT melk. Alle drie melksoorten hebben hun eigen set van voor- en nadelen. Het hangt af van jou smaak wat voor soort melk die je kiest voor het maken van melkkefir.

Comments are closed.