All about making kefir with a freeze-dried starter

All about the kefir starter culture

Kefir is a probiotic drink which is well known for its various health benefits. The healing qualities of kefir have been known since the ancient times. It is a traditional health drink that is recommended to everyone. Many people prepare kefir at home. The trick with making kefir at home is using the proper starter culture. The starter culture is nothing but the kefir grains which are a combination of acetic acid bacteria, lactic acid microorganisms and some beneficial yeast that work in a symbiotic relationship with each other. The metabolic product that results due to the fermentation of these organisms is responsible for the probiotic quality of the kefir.

The probiotic organisms that are found in kefir live inside the intestine of human beings and protect the body from several harmful pathogens. In this way, the body is detoxified and the immune system is strengthened.

The ingredients of the starter culture:

The organisms that constitute the starter culture are Lactococcus species, Lactobacillus species, Saccharomyces species and Candida species.

Storing the starter culture:

Here are some of the ways by which you can store the starter culture:

 1. The temperature at which the culture is stored should be between 0-10 degree Celsius.
 2. Each box of the starter culture can contain up to ten small 1 gram foil-packets of culture.
 3. Once you open a foil-packet, you should not store back the remaining culture.

Steps for preparing kefir:

 1. You best use pasteurized milk for preparing kefir. In case you decide to use raw milk, you must heat it at 63 degree Celsius and then cool it down to about 24 degree Celsius.
 2. You should add the starter culture to the milk and then stir it properly.
 3. After stirring it well, you should keep the mixture undisturbed at 24-29 degree Celsius for 14-16 hours.
 4. Lastly, put the mixture in the refrigerator until it cools down to 10 degree Celsius. Don’t stir the mixture.

After following the simple four steps, you will get the final product called kefir. The quality of the kefir depends largely upon the milk that you are using. The milk should be fresh and pasteurized. If you are not satisfied with the final product, then you can use another brand of milk.

If you are thinking of preparing kefir many times, then you can use the final product as the starter culture. You can add about 2 tablespoons of the final product in 1 liter of milk. In this case, it would take 2-3 hours less for fermentation.

Alles over de gevriesdroogde kefir starter cultuur

Kefir is een probiotische melkdrank die bekend staat om zijn verschillende voordelen voor de gezondheid. De helende eigenschappen van kefir zijn bekend sinds de oudheid. Het is een traditioneel gezondheidsdrank die wordt aanbevolen voor iedereen. Veel mensen bereiden kefir thuis. Het maken van kefir thuis wordt gedaan met behulp van de kefir starter. De kefir starter is niets anders dan gevriesdroogde kefir culturen. De combinatie van azijnzuur bacteriën, melkzuur micro-organismen en enkele gunstige gisten die werken in een symbiotische relatie met elkaar. De metaboliet die als gevolg van de fermentatie van deze organismen verantwoordelijk is voor de probiotische kwaliteit van de kefir.

De probiotische organismen die gevonden worden in kefir leven in de darm van de mens en beschermen het lichaam tegen verschillende schadelijke ziekteverwekkers. Op deze wijze is het lichaam ontgift en het immuunsysteem wordt versterkt.

De ingrediënten van de kefir starter cultuur:

De organismen die de starter cultuur vormen zijn Lactococcus, Lactobacillus, Saccharomyces en Candida-soorten.

Het bewaren van de starter cultuur:

Hier zijn de manieren waarop u de gevriesdroogde kefir starter cultuur of kefirpoeder kunt bewaren :

 1. De temperatuur waarbij de kefirpoeder moet worden opgeslagen tussen 0-10 graden Celsius.
 2. Elke doos van de starter cultuur kan tot tien kleine 1 gram folie-pakketjes van kefirpoeder bevatten.
 3. Zodra u een folie-pakket geopend heeft, word het niet aangeraden om de resterende cultuur te bewaren in een geopende verpakking.

Stappen voor het voorbereiden kefir :

 1. U kan het best gepasteuriseerde melk gebruiken voor het bereiden van kefir. In het geval u besluit om rauwe melk te gebruiken, moet u de melk verwarmen op 63 graden Celsius en koel het dan naar af tot ongeveer 24 graden Celsius..
 2. U moet de kefir starter cultuur toevoegen aan de melk en roer het geheel goed om.
 3. Na het roeren, moet u het mengsel ongestoord behouden op 24-29 graden Celsius gedurende 14-16 uur.
 4. Ten slotte zet het mengsel in de koelkast tot het is afgekoeld tot 10 graden Celsius. Het mengsel niet roeren.

Na het volgen van deze vier eenvoudige stappen, zult u het uiteindelijke product genaamd kefir krijgen. De kwaliteit van de kefir, hangt grotendeels af van de melk die u gebruikt. De melk moet vers en gepasteuriseerd zijn. Als u niet tevreden bent met het uiteindelijke product, dan kunt u best met een andere melk gebruiken.

Als u denkt kefir meerdere malen te bereiden, dan kunt u het uiteindelijke eindproduct gebruiken om een nieuwe kefir batch aan te maken. U kunt ongeveer 2 eetlepels van het eindproduct toevoegen in 1 liter melk. In dit geval zou het 2-3 uur minder duren voor fermentatie is voltooid.

Leave a Reply