About Kefirgrains


Milkkefir, Waterkefir and Kombucha are refreshing wellness drinks that guarantee a healthy life. You can easily produce these delicious drinks by yourself.

Milk kefir has a creamy consistency and a sour refreshing, occasionally slightly yeasty flavor. Depending on the fermentation time. Many aromatic ingredients contribute to the distinctive scent and taste of milkkefir. The kefirculture is a complex composition of specific bacteria and yeasts in symbiotic cohabitatio. The kefirculture includes a microflora, which forms its characteristic white, spongy form. Water kefir is a fermented carbonated drink, with the aid of a Kefir consisting of yeasts and lactic acid bacteria. It has more similarity with Kombucha as with milk kefir.

Melkkefir, Waterkefir en Komboecha zijn drie verfrissende wellness dranken die een gezonder leven garanderen. U kunt gemakkelijk zelf deze heerlijke drankjes maken.

Melkkefir heeft een romige consistentie en een zure verfrissende, af en toe een beetje naar gist smaakt. Veel aromatische ingrediënten dragen bij aan de onderscheidende geur en smaak van melkkefir. De kefirculturen zijn een complexe samenstelling van specifieke bacteriën en gisten die in symbiotische cohabitatie leven. Melkkefirkorrels omvat een microflora, die zijn karakteristieke witte, sponsachtige vorm geven. Waterkefir is een gefermenteerd koolzuurhoudende drank die met behulp van waterkefirkorrels gemaakt wordt. Waterkefir heeft veel gelijkenis met komboecha.

Leave a Reply